صفات حق تعالی از دیدگاه وجودشناسی و معرفت‌شناسی

عنوان:صفات حق تعالی از دیدگاه وجود شناسی نویسنده: اله بداشتی،علی نشریه: فلسفه، کلام و عرفان » کیهان اندیشه » آذر و دي 1375 – شماره 69 (13 صفحه – از 43 تا 55)